Circulaire economie

Visie "circulaire strooier"

Met de keuze voor onze producten en diensten zetten onze klanten een bewuste duurzaamheidsstap richting de Circulaire Economie. Zij sluiten daarbij aan bij het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050” die het kabinet in september 2016 heeft gepubliceerd.

Aebi Schmidt is daarbij uw partner. Ons ideaal is dat we voorkomen dat er grondstoffen verbruikt worden. Zo ver zijn we nog niet, maar we richten ons daar wel op. Want wij streven voortdurend naar een lagere milieubelasting gedurende de productie én de gehele levensduur van de machine. Het doel is om de ‘ecologische footprint’ van de machine gedurende de gehele levenscyclus te verminderen.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten (Productie, linkerzijde). Daarnaast werken wij ook aan verlaging van de impact van de door ons geleverde machines en diensten bij onze klanten (Gebruik, rechterzijde). Want gedurende deze langste periode valt de meeste milieuwinst te behalen. In onderstaande infographic ziet u hoe wij dat in de praktijk brengen.

Het concrete circulaire resultaat hiervan is een lager grondstoffengebruik bij de productie van deze strooimachine, die zelf een langere levenscyclus kent en minder CO2 uitstoot. Bij het gebruik van de machines worden minder grondstoffen verbruikt én wordt gladheidsbestrijding op een hoger niveau uitgevoerd. Bovendien wordt verspilling van zout geminimaliseerd door slimme toepassing van software en toename van de kennis over de uitvoering van de gladheidsbestrijding.

Infographic Circulaire 1200px

Werking van het circulaire systeem
De meter bovenaan geeft de efficiency van de uitvoering, in dit geval gladheidsbestrijding, aan. Na de levering van een nieuwe strooimachine neemt de efficiency in de loop van de tijd af. Hierdoor is de uitvoering niet meer optimaal en wordt milieu onnodig zwaarder belast. Wanneer er niets gedaan wordt, kruipt de efficiency via oranje naar het rood. Door tijdige interventie (onderhoud, upgrade etc.) wordt de machine in het groene gebied gehouden: milieubewust en up to date. Oftewel door waarde toe te voegen, grotendeels in de vorm van arbeid, zorgen wij ervoor dat de grondstoffen in de machine en de verbruiksmiddelen (zout!) maximaal benut worden.

Verderop in de levenscyclus van de machine spelen circulaire interventies als re-use/re-distribute, refurbishment en remanufacture een grote rol. Deze “Servitization”-activiteiten hebben tot doel om de juiste machinecapaciteit voor de klant te verzorgen. Ook in geval dat er door wijzigingen in het beleid van een overheid of bij veranderingen aan de infrastructuur wijzigingen in het machinepark nodig zijn.

Toelichting productie

icon_100x100px_01

Modulaire bouwwijze
Dankzij de slimme modulaire bouwwijze worden de Nido strooimachines op een milieuvriendelijke wijze gebouwd. Iedere strooimachine is opgebouwd uit een aantal modules. Voorbeelden hiervan zijn de trechter, de aandrijving en de besturing. Dankzij een combinatie van deze modules is er voor elk voertuig en alle inzetomstandigheden een passende strooimachine. Want elke Nido strooier, groot of klein, wordt voor u op maat gemaakt. U bepaalt zelf de uitvoering en betaalt dan ook niet voor functionaliteit die u niet nodig heeft.
Modulaire bouwwijze

Configure to order

Configure to order
De Nido strooimachines zijn ontworpen volgens het principe ‘Design for Manufacturing’. Dit betekent dat wat ontworpen is, zonder aanloopverliezen (verspilling) en in hoge kwaliteit kan worden geproduceerd. Bij de verkoop kan er alleen uit de vastgestelde modules worden gekozen. Een slimme product-configurator zorgt ervoor dat de aangeboden strooimachine ook past bij het voorgenomen voertuig. Op deze wijze wordt experimenteren en achteraf aanpassen - met grondstofverspilling tot gevolg -  voorkomen. Dankzij het slimme modulaire bouwwijze ontwerp is het bovendien mogelijk om de functionaliteit van de strooimachine in de toekomst uit te breiden.

Poedercoating

Poedercoating
Vanwege de corrosieve omstandigheden bij gladheidbestrijding wordt veel aandacht besteed aan de conservering van de machines. Dit begint bij het design van de machine met doorlopende lasnaden en toepassing van veel RVS en kunststof delen. De grote oppervlakte aan metalen delen wordt met milieuvriendelijke poedercoating behandeld. Dit in tegenstelling tot de traditionele natlak-methoden met veel spuitverliezen en behandeling met zuurbaden. Bovendien zijn wij erin geslaagd om de milieubelastende zinktoepassing binnen de coating te vervangen door een innovatieve epoxycoating.

Belangrijk voor de levenscyclus van de strooimachine is dat poedercoating een langere bescherming, een gladdere afwerking en een hogere weerstand tegen krassen garandeert.
Poedercoating

Smart Manufacturing

Smart Manufacturing
Het Lean productieproces maakt onderdeel uit van onze Smart Manufacturing werkwijze. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de 5-S werkwijze (5-S, Japans productiebegrip, Sorteren-Schikken-Schoonmaken-Standaardiseren-Systematiseren). Door deze inrichting wordt er minder verspild, een hogere efficiency bereikt, veiliger gewerkt en worden er minder fouten gemaakt: minder milieubelasting;

Maar Smart Manufacturing gaat bij Aebi Schmidt veel verder dan alleen technologie en het modulair bouwen van een strooier. Ook de menselijke factor en de ontwikkelingen in de markt spelen een belangrijke rol. Het continu willen verbeteren zit onze medewerkers in het bloed. Het creëren van meer klantvoordeel staat centraal en ieder doet dat op zijn eigen manier en eigen vakgebied. Hierdoor kunnen wij “smart” produceren, leveren én onze klanten ondersteunen. Het online verzamelen van gebruiksdata speelt daarbij een belangrijke rol.

Voorbeeld lasrobot

Smart Manufacturing Award

Keten verantwoordelijkheid

Keten verantwoordelijkheid
Wij nemen onze ketenverantwoordelijkheid. Want dankzij onze strategische rol in de productieketen werken onze toeleveranciers nauw met ons samen om de huidige en toekomstige machines nog milieuvriendelijker te maken qua productie en gebruik. Dat doen wij met Early Supplier Involvement waarbij wij onze leveranciers vroegtijdig betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe machines en technieken. Met hun specialisme en kennis van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied kunnen wij grote innovatie stappen op het gebied van techniek en duurzaamheid.

Ook buiten onze keten zoeken wij samenwerking met partners. Wij maken deel uit van de kopgroep van BOOST, het Smart Industry netwerk van Oost Nederland., en zijn Fieldlab van Smart Welding Factory. Hier delen wij onze kennis en zoeken nieuwe samenwerkingen om synergie te ontwikkelen. Samen met andere MKB bedrijven ontwikkelen wij nieuwe vormen van “waardecreatie” en nieuwe verdienmodellen. Met als doel slimme, schone productie en meer bestendigheid van de marktpositie en continuïteit voor de bedrijven.

BOOST kopgroep

Smart Welding Factory

Energie

Energie
Binnen ons productieproces en binnen onze werkplaatsen en kantoren wordt bewust met energie omgegaan. Met LED verlichting, slimme automatisering, nauwkeurige monitoring en hergebruik van restwarmte wordt energie bespaard. Het was dan ook een logische keuze om het dak van onze productiehal en werkplaats in Holten te benutten voor zonnepanelen. De zonnepanelen leveren 50% van de energiebehoefte van Aebi Schmidt Nederland. De zelf opgewekte stroom wordt direct toegepast in de productie. De zonne-energie gaat dus als het ware rechtstreeks de nieuwe strooimachines in! Hiermee wordt een grote CO2 besparing per jaar gerealiseerd.

In totaal zijn er 3.566 zonnepanelen op onze 2 daken geplaatst. Hiermee kan er per jaar 1.2 megawatt aan elektriciteit worden opgewerkt, wat gelijk staat aan ca. 260 huishoudens. Hiermee beschikt Aebi Schmidt over één van de grootste zonneparken in de regio.

Video zonnepanelen Aebi Schmidt

Reductie verpakkingsmateriaal

Reductie verpakkingsmateriaal
In onze productiefaciliteit werken wij zoveel mogelijk met lokale leveranciers. Op die manier wordt de CO2 uitstoot geminimaliseerd die ontstaat bij het transport van onderdelen. In samenspraak met onze leveranciers worden onderdelen aangeleverd tot in de productielijn waarbij, door KAN-BAN leveringen in onze eigen bakken, geen extra verpakkingsmateriaal nodig is. Samen met onze leveranciers hebben we speciale, herbruikbare transport-beugels ontwikkeld waarmee componenten worden aangeleverd. Bij aanlevering wordt de lege emballage weer retour genomen.

Gescheiden afvalstromen

Gescheiden afvalstromen 
Een belangrijke drijfveer achter onze circulaire bedrijfsprocessen is om de oorspronkelijke waarde van producten en grondstoffen te behouden. Daarom probeert Aebi Schmidt zoveel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het staalgrid dat gebruikt wordt voor de voorbehandeling van het metaal voor de poedercoating. Dit staalgrid wordt na reiniging diverse keren hergebruikt. Wanneer het door slijtage niet meer kan worden toegepast wordt het als “oud ijzer: afgevoerd. In andere gevallen kunnen onderdelen een tweede leven krijgen in een andere vorm of functie.

Vanzelfsprekend wordt het afval van onze processen gescheiden verzameld en afgevoerd als grondstoffen. Dit is een wezenlijk onderdeel van ons Lean productieproces waarbij gewerkt wordt in een opgeruimde en schone werkomgeving.

Aebi Schmidt Group Logo

Toelichting bedrijfskolom

Bedrijfskolom
Centraal staat de bedrijfskolom met leveranciers die betrokken zijn bij de instandhouding van de strooimachine. Omdat Aebi Schmidt zelf ontwikkelaar, producent én leverancier van de Nido strooimachines is, is geen afhankelijkheden van derden en is de kans op verliezen of verspilling minimaal.

Hierdoor kunnen wij een optimale dienstverlening gedurende de levensduur van de machine garanderen. Dit betekent dat u verzekerd bent van de maximale inzetbaarheid van de machines en dus rekening hoeft te houden met overcapaciteit. En dit ongeacht of de Nido strooimachine (of onderdelen daarvan) bij u of een andere gebruiker in inzet zijn! Uw garantie voor maximale benutting van grondstoffen!

icon_gebruikt.png

Toelichting gebruik

Onderhoud

Onderhoud
De Nido strooimachines zijn zo ontworpen dat ze weinig onderhoud nodig hebben. Een minimum aan draaiende delen, een onderhoudsvrij doseersysteem en goede conservering dragen hieraan bij. Door de inzet in zware en zeer corrosieve omstandigheden is het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud van groot belang. Hiermee blijft de strooier in optimale conditie waardoor de levensduur wordt verlengd en de slijtage wordt beperkt. Dankzij goed afstellen wordt hiermee bovendien de nauwkeurigheid van het doseren behouden, zodat er niet onnodig veel zout verbruikt wordt.

Met onze gespecialiseerde aftersalesorganisatie met o.a. >20 eigen buitendienst-monteurs, met ieder een mobiele werkplaats, ondersteunen wij de gebruikers. Dit varieert van het leveren van één onderdeel tot full-servicecontract met keuringen, vaste tarieven en inzetgarantie. Onze buitendienst-monteurs zijn niet alleen gecertificeerd keurmeester maar zij “doorgronden” de machines, dit zijn immers de door ons zelf ontwikkelde en geproduceerd machines! Hierdoor zijn zij als geen ander in staat om het juiste preventieve onderhoud uit te voeren. Bovendien zijn zij expert in het beoordelen of onderhoud volstaat of dat er beter vroegtijdig gerepareerd kan worden om problemen in de winter voorkomen.

Belangrijk bij al het preventieve en correctieve onderhoud is dat alle benodigde input (onderdelen, software en knowhow) bij Aebi Schmidt zelf in huis is!

  

Big data
Bij het onderhoud speelt “big data” een belangrijke rol. Omdat de moderne strooimachine vanaf afstand gemonitord kunnen worden kan het onderhoud afgestemd worden op de toestand van de machine in plaats van dat van tevoren ingeplande onderhoudsmomenten leidend zijn. Daarmee besparen we reiskilometers, olie en onderdelen en belasten we het milieu minder.

Rol van data binnen gladheidsbestrijding

Trainingen
De kennis van onze machines, softwarepakketten en de beste toepassing van de machines in de praktijk houden we niet voor ons zelf. Met ons eigen Aebi Schmidt Trainingcenter trainen wij jaarlijks >1500 mensen en helpen hen nog beter in hun vak te worden.

Wij verzorgen praktijkgerichte opleidingen die speciaal ontwikkeld en afgestemd zijn op de doelgroep en de toepassing en zijn gebaseerd op het principe van “Learning by doing”. Door beter gebruik van machines en meer kennis van de gladheidsbestrijding worden schades en onnodige slijtage voorkomen. Bovendien wordt er beter gestrooid, waardoor er minder zout (grondstof!) wordt verbruikt.

Video Aebi Schmidt SmartCare

Voorbeeld mobiele werkplaats

Upgrade

Upgrade
Met een upgrade voegen wij een extra functionaliteit aan uw strooimachine toe, waardoor de strooimachine ook inzetbaar blijft bij een gewijzigde gebruik van de machine: een duurzame gebruikersmatch! Dankzij de beschreven modulaire bouwwijze is dit relatief gemakkelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld in het geval dat een gebruiker breder of smaller wil strooien, bijvoorbeeld fietspaden in plaats van wegen, enz. Of dat er door de aanleg van nieuwe wegen een grotere actieradius nodig is, wat extra machine-capaciteit vergt. Of wanneer een gemeente gebruik wil maken van aanvullende functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld automatisch strooien.

Voordat we aan de slag gaan, komt er een nieuwe manier van denken om de hoek kijken. Wij laten de één-op-één koppeling tussen de strooimachine en eigenaarschap los! In plaats daarvan kijken we vooral vanuit het perspectief ‘hoe matchen we de behoefte van de gebruiker met een zo positief mogelijke circulaire impact?’

Kunnen we de huidige strooimachine van de gebruiker ‘upgraden’ of is het zinvoller om een andere machine te leveren, die gelijk is toegesneden op de vereiste taak?

Re-use & Re-distribute

Re-use/Re-distribute
Wanneer blijkt dat de huidige machine bij de hierboven beschreven afweging “upgrade of andere eigenaar” zonder de upgrade-aanpassing beter op zijn plek is bij een andere gebruiker in ons internationale netwerk, dan adviseren wij dat. Het gaat dus steeds om de juiste machine, op de juiste plek, bij de juiste gebruiker. Dat hoeft niet altijd een nieuwe machine te zijn!

Dankzij onze grote, internationale klantenkring beschikken wij over een eigen afzetkanaal voor re-use/re-distribute. Machines die zonder extra verbruik van grondstoffen niet meer optimaal presteren, kunnen in bijvoorbeeld Polen of Roemenië wel optimaal functioneren. Bovendien zorgen zij er daar voor dat machines die grondstoffen verspillen of het milieu vervuilen, vervangen kunnen worden.

Refurbishment

Refurbishment
Na een aantal jaren intensieve inzet binnen de gladheidsbestrijding is een strooimachine toe aan refurbishment. Tijdens een zeer uitvoerige onderhoudsbeurt wordt de machine weer op een hoge kwaliteitsstandaard gebracht, gelijk aan die van een nieuwe strooimachine. Hierbij is er ook aandacht voor het visuele aspect van de conservering, wordt extra kritisch gekeken naar slijtdelen en wordt de software van de strooier weer op de laatste stand van de techniek gebracht.

Doordat we zelf alle kennis in huis hebben van techniek en software zijn wij als beste in staat om de verouderende machine door middel van refurbishment en helemaal weer bij de tijd te brengen. De grondstoffen in de strooimachine worden hierdoor nog langer ingezet voor de oorspronkelijke toepassing.

Remanufacturing

Remanufacturing
Verder in de levenscyclus van een strooimachine gaat de functionaliteit van de machine verder afwijken van het gewenste resultaat. Een logisch gevolg van slijtage en veroudering. De strooimachine komt nu in aanmerking voor remanufacturing, waarbij wij de strooier als het ware “opnieuw produceren” met zoveel mogelijk bestaande delen. Voordat wij hieraan beginnen wegen we de circulaire impact af.

Bij remanufacturing demonteren wij de machine geheel demonteren en controleren nauwgezet alle delen voordat deze weer gemonteerd worden. Waar nodig worden delen gerepareerd, geconserveerd of vervangen. De besturing en software krijgen een upgrade naar de laatste stand van de techniek (denk bijvoorbeeld aan automatisch strooien of het online volgen van strooiacties). Dit levert een strooimachine op, die kwalitatief gelijkwaardig is aan een nieuwe en daarmee volledig aansluit op bijvoorbeeld een vloot met nieuwere machines!

Bijzonder is het dat de remanufacturing van strooimachines plaats vindt in de productielocatie van de nieuwe strooimachines. Dit plannen we in het ‘laagseizoen’ van de productie in. Dit geeft een betere dekking van productie-uren en verzekert daarmee de werkgelegenheid. Bovendien doen deze werkzaamheden een extra beroep op vakmanschap, waardoor onze medewerkers met plezier hun werk blijven doen. De opgedane ‘lessons learned’ bij oude strooimachines nemen zij mee naar de productie van nieuwe strooimachines – die daardoor nog beter worden! Een opstapeling van positieve effecten binnen een gezond verdienmodel.

Artikel Tubantie Circulaire Strooier

Recycling

Recycling
Aan het eind van de levenscyclus van de strooimachine is de strooimachine niet meer toepasbaar binnen de gladheidsbestrijding. De strooier wordt dan de verschillende modules gedemonteerd en beoordeeld. Daar waar mogelijk hergebruiken we deze voor naleveringsonderdelen. Alle resterende onderdelen zetten we via ons reguliere recyclingproces om in waardevolle, nieuwe grondstoffen die opnieuw benut kunnen worden in een andere toepassing.