29-09-2020

Emissievrij reinigen van de openbare ruimte: Wanneer wordt elektrisch vegen een succes?

Aebi Schmidt eSwingo Rova

Gemeenten en andere overheden stimuleren volop de energietransitie naar een elektrische of energie neutraal wagenpark. De technologie van elektrische veegmachines is nieuw en bedrijfsvoering rondom elektrisch vegen is volop in ontwikkeling.

 

Is een elektrische veegmachine net zo inzetbaar als de traditionele dieselversie? Wat komt er bij de overstap naar elektrisch vegen kijken? Wegen de voordelen op tegen de hogere aanschafprijs?

 

In de markt zijn inmiddels diverse succesverhalen, zoals die van ROVA, inzamelaar van afval en grondstoffen en beheerder van de buitenruimte. Men werkt daar hard aan een emissievrij wagenpark.

Naast meerdere bestel- en personenwagens was ROVA eerder al vooruitstrevend met de eerste elektrische zijlader in Nederland. Sinds begin dit jaar reinigt ROVA de binnenstad van Zwolle met een

100% elektrische eSwingo veegmachine van Aebi Schmidt.

 

Vormgeven aan je kernwaarden

ROVA wil bijdragen aan een mooiere en schonere wereld. Daarbij staan de kernwaarden verbonden, vakmanschap en vooruitstrevend altijd centraal. Manager Beheer en Inkoop Allard van Bruggen

geeft aan; “Het is mooi om als organisatie invulling te kunnen geven aan je kernwaarden. Je kijkt goed in de markt naar alle ontwikkelingen en kiest dan de leverancier en machine waar je het

vertrouwen in hebt dat die daaraan een kwalitatief goede bijdrage kunnen leveren”. ROVA durft dan ook haar nek uit te steken om hun kernwaarden ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

 

De aanpak

Van Bruggen: ”Om de nieuwe techniek goed te laten landen en het juiste gebruik te waarborgen hebben wij vanaf het begin de hele organisatie meegenomen. Het is een samenspel. Cruciaal daarbij is een volwassen leverancier die projectmatig werkt en daarbij vooral aandacht heeft voor alle stakeholders”.

 

Bij nieuwe technologie ontstaan nieuwe bijzonderheden. De leverancier moet het vermogen hebben daar snel op te handelen. Daarbij gaat het verder dan alleen een product verkopen. Voor de interne gebruikers verzorgde producent Aebi Schmidt daarom praktijktrainingen, informatiesessies over onderhoud en elektrisch laden en schoof zij aan bij gesprekken met de brandweer en het bergingsbedrijf.

 

De juiste inzetbaarheid

Binnen ROVA staat vakmanschap hoog in het vaandel. ROVA stelt dan ook hoge eisen aan haar bedrijfsmiddelen. Niet alle elektrische varianten redden het om geschikt te zijn als volwaardig alternatief. Van Bruggen: “Voorop staat dat wij ons werk er goed mee moeten kunnen doen, waarbij niet op kwaliteit en productiviteit wordt ingeleverd. Wij zitten daar heel pragmatisch in. Het kan voorkomen dat we onze werkzaamheden iets zullen moeten aanpassen om nieuwe ontwikkelingen te doen slagen, maar alleen als dat minimaal is.”

 

De eSwingo wordt 6 dagen in de week ingezet van 7:00 tot 16:00 uur. Alleen ‘s nachts wordt deze opgeladen. Vaste chauffeur Rudi zit meer dan 15 jaar op de veegmachines voor de binnenstad en wil nooit meer terug naar de diesel. De machine is stil, schoon en veegt misschien nog wel beter dan de diesel.

 

Wat kost een succes?

Aebi Schmidt had alle kosten over de volledige levensduur van de elektrische veegmachines in kaart gebracht. Vanwege de relatief nieuwe techniek voor veegmachines liggen de aanschafkosten hoog. Echter treedt direct een exploitatievoordeel op zodra de machines gaan vegen. Van Bruggen: “Duurzamer is mooi, maar liever niet duurder. Je hoopt dat de TCO-kosten op hetzelfde niveau zijn. Je zult de machine misschien langer moeten gebruiken. De brandstofkosten zijn lager, de onderhoudskosten ook. Dus we hopen dat we aan het eind van de rit niet duurder uit zijn dan nu”.

 

De verwachte TCO zijn vrijwel gelijk aan die van varianten op biodiesel. Bij nieuwe techniek liggen altijd verborgen kosten op de loer. Daar ligt dan ook een belangrijke rol voor de verantwoordelijke leverancier om dit risico bij de gebruiker te minimaliseren. Door heldere afspraken over onderhoud in een full service contract vast te leggen, behoudt ROVA grip op de inzetbaarheid van de elektrische veegmachine tegen lagere exploitatiekosten.

 

Conclusie

Wanneer klant en leverancier als partner een gemeenschappelijke visie delen en daarvoor een transitieplan naar elektrisch vegen over vastleggen, worden beiden gestimuleerd zo snel mogelijk de veegwerkzaamheden te verduurzamen. Met durf is het leefklimaat in de binnenstad nu al daadwerkelijk een stukje schoner én groener te maken.

 

Artikel verschenen in de GRAM augustus ’20 (pg. 25)