Pekel sproeien: Do's and Don'ts

Sproeien bij gladheidbestrijding biedt veel voordelen maar heeft een aantal beperkingen

 

Het sproeien van een zoutoplossing is een goede mogelijkheid om zuinig met het schaarse wegenzout wat nog resteert om te gaan. Het is één van de adviezen van het zoutloket aan de wegbeheerders in Nederland om efficiënt de gladheid te bestrijden.

Bij sproeien wordt een pekeloplossing op het wegdek aangebracht. Deze pekeloplossing is een ca. 20% oplossing van zout in water. Dit dooimiddel is direct werkzaam en kan gladheid direct en actief bestrijden.

Beperkingen:

Omdat bij sproeien de gladheid met een lage dosering zout bestreden wordt, kent het sproeien van pekeloplossing een aantal beperkingen. Sproeien is ideaal voor preventieve gladheidbestrijding bij droge omstandigheden en bij omgevingstemperaturen tot -5 gr. Maar sproeiacties zijn ongeschikt bij lagere temperaturen en/of bij (verwachte) neerslag.

De reden hiervoor is dat er bij sproeien weinig werkzame stof (zout) wordt uitgebracht. Bij lagere temperaturen is de pekeloplossing onvoldoende werkzaam en bij vochtige omstandigheden wordt het dooimiddel verdund. In beide gevallen is er dan sprake van te weinig vriespunt-verlagend effect en kan er op sommige plaatsen zelfs gladheid optreden. Sproeien is daarom een delicate kwestie!

Strooi-/sproeimachine

Een zoutoplossing goed over het wegdek sproeien kan niet zonder meer met elke strooimachine worden uitgevoerd. Aebi Schmidt Nederland heeft hiervoor professionele sproeimachines in haar leveringsprogramma. Een voorbeeld hiervan is de Nido Stratos Combistrooimachine. Hiermee kan gesproeid worden, maar ook droog- en natzout gestrooid worden. Een machine voor elke situatie. Ook kunnen moderne strooimachines achteraf omgebouwd worden zodat ze geschikt zijn om als sproeier te worden ingezet.

De voor- en nadelen van sproeien op een rijtje:

Voordelen

- Lager zoutverbruik
- Direct actief
- Milieubesparing
- Gelijkmatige verdeling
- Goede hechting aan wegdek

Nadelen

- Maximaal 22% van de oplossing is zout,
  het grootste gedeelte is water dat bij
  lage temperaturen gladheid veroorzaakt
- Weinig werkzame stof
- Maatwerk, alleen voor professionals
- Niet toepasbaar bij sneeuw en ijzel