Nido Lava Storm voor behandeling van ijsplakkaten

IJsplakkaten zorgen voor grote problemen bij gladheidbestrijding. Ze ontstaan veelal bij stilstaand of langzaam rijdend verkeer omdat gladheidbestrijding dan moeilijk uit te voeren is. Deze plakkaten worden door de Nido Lava Storm met een combinatiebehandeling bestreden. Met de zware sneeuwploeg wordt sneeuw en ijsresten verwijderd, de krachtige rolbezem verwijdert daarna losse resten en afsluitend wordt de resterende ijslaag afgebroken met een hete Calcium oplossing. Die Nido Lava Storm is een échte combinatie machine die niet alleen voor calamiteiten maar ook voor regulier gladheidbestrijding kan worden ingezet.

Nido Lava Storm