Koanda systeem Schmidt Swingo 200+

Het gepatenteerde Koanda lucht-recirculatiesysteem voor veegmachines zorgt voor betere zuigprestaties, minder stofuitstoot en stillere werking. Het systeem is een aanvulling op het actieve waterrecylingsysteem van de Schmidt Swingo 200 veegmachine. Door de combinatie van deze twee systemen wordt fijnstofuitstoot tot 95% teruggedrongen.

 

De werking

De lucht die normaal door de zuigventilator in de buitenomgeving weggeblazen wordt word nu voor meer dan 70% teruggevoerd naar de zuigmond. Door deze lucht via geleidingstechnieken uit de luchtvaart terug te blazen onder de zuigmond is efficiëntere vuilopname mogelijk. Het op te nemen veegvuil wordt “opgeblazen”, blad of papier komen in beweging en worden gemakkelijker opgezogen. Deze aangevoerde lucht wordt meteen weer opgezogen waardoor nauwelijks lucht of (fijn)stof wordt uitgestoten en er geen hinderlijke luchtwerveling ontstaat rondom de machine.

 

Meer voordelen
Naast lagere stofuitstoot zijn er diverse andere voordelen. Zoals een lager geluidsniveau, de mogelijkheid om ook bij lichte vorst te vegen en een langere actieradius. Want doordat de luchtuitstoot sterk beperkt is, wordt meteen ook veel minder geluid geproduceerd rondom de machine.

Daarbij werkt het Koanda luchtrecirculatie systeem zonder water waardoor er ook bij lagere temperaturen geveegd kan worden. De combinatie van het Koanda luchtrecirculatie systeem met het Schmidt waterrecyclingsysteem verlaagt het waterverbruik waardoor de actieradius aanzienlijk toeneemt.

 

Fijnstof

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Inademing hiervan is schadelijk en verergert de klachten bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het merendeel van het fijnstof in Nederland heeft een natuurlijke oorsprong, maar circa 15% is afkomstig van menselijke activiteiten. Fijnstof wordt vaak afgekort tot PM10. ‘PM’ komt uit het Engels en staat voor ‘Particulate Matter’. De ‘10’ is een indicatie voor de maximale grootte van de stofdeeltjes (in micrometer) die tot PM10 behoren.

 

Watersysteem

Bij veegmachines is er sprake van een grote luchtverplaatsing bij het opzuigen van het veegvuil. Deze lucht wordt aan de achter- of bovenzijde weer uitgestoten. Afhankelijk van de hoeveelheid water die wordt toegevoegd tijden het veegproces, bevat deze uitblaaslucht nog een restant (fijn)stof. Omdat bij compacte veegmachines de hoeveelheid water die meegenomen kan worden beperkt is, wordt in de praktijk vaak te weinig water gebruikt. Met alle risico’s van dien. Het actieve waterrecirculatiesysteem van de Swingo is hierop een uitzondering. Dankzij deze actieve recycling is er ruim voldoende water voorhanden en wordt het stof optimaal gebonden.

 

Voordelen Koanda luchtrecyclingsysteem:

  • Elimineert emissies van fijnstof bijna volledig
  • Vermindert het geluidsniveau
  • Langere actieradius door lager waterverbruik
  • Ook bij lichte vorst veegactie mogelijk
Koanda Lucht circulatiesysteem

  • Swingo 200+ met Koanda systeem
  • Koanda systeem