Wasa 300+

Vegen op fietspad, weg, industrieterrein

Efficiënte veegtechniek

Gemakkelijk te bedienen

Multifunctionele inzet

 

Vegen op fietspad, weg, industrieterrein,…

De Schmidt Wasa 300+ aanhang-veegmachine wordt zowel binnen als buiten de bebouwde kom ingezet. Met hoge werksnelheid wordt er geveegd op fietspaden buiten de bebouwde kom. Ook leent de Schmidt Wasa zich bij uitstek voor het ruimen van grote hoeveelheden blad in woonwijken met veel bomen. Daarnaast is de Schmidt Wasa zeer geschikt voor de inzet op bedrijfsterreinen, industriegebieden en op opslagterreinen van bedrijven. Zand, grind, stukken houten, gemorste lading en grover afval worden allemaal zonder moeite opgenomen. Op de vaak grote oppervlaktes kan de hoge werksnelheid en grote capaciteit van de Schmidt Wasa optimaal benut worden.

De Wasa 300+ is ideaal voor de bladtijd. Dankzij de grote opnamecapaciteit van vuil kan er met een hoge werksnelheid tot wel 20 km/uur worden geveegd. De hoge werksnelheid in combinatie met de werkbreedte van 2,40 m. zorgt ervoor dat er in korte tijd een grote oppervlakte kan worden gereinigd. Ook de vuilcontainer met een inhoud van ca. 3 m3., die snel en eenvoudig in een container kan worden gekipt, draagt bij aan een hoog rendement. Met een totale watercapaciteit van wel 1100 liter kan langdurig geveegd worden zonder tussentijds te tanken.

 

Efficiënte veegtechniek

De Schmidt Wasa 300+ is een aanhang-veegmachine die veegvuil mechanisch opneemt. Straatvuil, blad en zwerfafval worden zonder moeite opgenomen. Bovendien leent het vuilopnamesysteem zich zeer goed voor het opnemen van zwaar vuil, zoals modder, zand en split. Ook groter veegvuil zoals takken, stenen en restanten van pallets worden moeiteloos opgenomen. Er is immers geen zuigbuis die kan blokkeren.

Het veegvuil wordt met 2 grote schotelborstels naar het midden van de machine gebracht waarna het vuil door een rolbezem opgeveegd wordt. Een lopende band voert het afval daarna naar de vuilcontainer met een inhoud van 3 m3.

Met het mechanische veegsysteem van de Schmidt Wasa kan in korte tijd veel veegvuil opnemen. Hierdoor kan er ook bij een zeer groot vuilaanbod met een hoge werksnelheid gewerkt worden en wordt in 1 werkgang al het vuil opgenomen. Belangrijk is dat de gehele werkbreedte van 2,40 m. wordt mechanisch door borstels gereinigd wordt.

Vuilstorten
Deze vuilcontainer heeft een zijdelings kipsysteem. Dankzij de uitstorthoogte van 1,75 ,m kan het opgeveegde vuil hiermee eenvoudig en efficiënt snel in een gereedstaande container worden gestort

 

Gemakkelijk te bedienen, effectief vegen

De Schmidt Wasa 300+ is zeer gemakkelijk in het gebruik. De praktische toepasbaarheid van de machine blijkt wel uit de bedieningseenvoud en de degelijke constructiewijze. Eenmaal aangekoppeld en aangesloten kan er direct gewerkt worden. Er kan zelfs geveegd worden zonder het toevoegen van water.

De Wasa kan eenvoudig achter een tractor worden gekoppeld waarbij de aandrijving van het vegen via een aftakas of hydraulische aansluiting wordt verzorgd. Vanuit de tractorcabine heeft de chauffeur via een bedieningskast perfecte controle over het veegresultaat. Dankzij basisinstellingen hoeven er geen moeilijke instellingen gedaan worden.

Ook het storten van het veegvuil is zeer snel uit te voeren, dit gebeurt zijdelings. Dankzij de hoge uitstorthoogte van maar liefst 1,75 m. kan er ook in hoge transportcontainers gestort worden. Hierdoor kan er efficiënt gebruik gemaakt worden van de veegcapaciteiten van de Schmidt Wasa veegmachine.

De Wasa veegmachine is gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Zo worden de vitale delen in 1x via een centraal vetsmeerpunt gesmeerd. Bovendien is de machine overzichtelijk geconstrueerd en zijn alle delen gemakkelijk toegankelijk.

 

Multifunctionele inzet

Dankzij de grote vuilopname-capaciteit is de Schmidt Wasa 300+ veegmachine multifunctioneel inzetbaar. Zo is de machine ook zeer geschikt voor het reinigen van wegen in de oogsttijd, het ruimen van verloren lading en het opruimen na festiviteiten.

Modder en slik
Tijdens de oogsttijd raken veel wegen in agrarische gebied vervuild door modder en slik. Tractoren die bij de oogst van mais, suikerbieten en aardappelen worden ingezet laten hun sporen na en er wordt lading gemorst. Bij vochtige omstandigheden leidt dit tot een glad wegdek met grote risico’s voor het overig verkeer tot gevolg. Het verwijderen van grond en klei van het wegdek is een lastige en tijdrovende klus. Niet met de Schmidt Wasa veegmachine, waarmee de verontreiniging snel en gemakkelijk kan worden verwijderd. Indien gewenst kunnen na het vegen eventuele hardnekkige vervuiling schoongespoten worden met het watersysteem van de Wasa veegmachine.

Calamiteiten
Ook bij calamiteiten op doorgaande wegen, waarbij lading op het wegdek terecht gekomen is, biedt de Schmidt Wasa uitkomst. Het mechanische opnamesysteem leent zich goed voor het in korte tijd opnemen van grote hoeveelheden los materiaal. De grote capaciteit en robuuste bouwwijze maken een allround-inzet mogelijk. Doordat de opruimwerkzaamheden sneller kunnen worden uitgevoerd wordt de overlast voor het wachtende verkeer verminderd.

1_Schmidt_Wasa_veegmachine_op_fietspad

  • 2_Schmidt_Wasa_vegen_industrieterrein
  • 3_Schmidt_Wasa_300_blad
  • 4_Werkingsprincipe_Schmidt_Wasa
  • 5_Hoog_kippend_uitstorthoogte
  • 6_Gemakkelijke_bediening
  • 7_Oogst_modder_wegdek_1_
  • 8_Vuilopname_Wasa_300_