Nido Stratos 3 opzet-strooimachine

Een nieuwe generatie

EvolutionLine Besturing

Perfect strooiresultaat

Flexibel en toekomstgericht

Duurzame conservering

 

Een nieuwe generatie

De nieuwste generatie Nido strooimachines bundelt het beste van zijn voorgangers en neemt een voorschot op een toekomst. Een toekomst waarin de strooimachine een cruciaal onderdeel is van de informatieketen.

Dat geldt in het bijzonder voor het nieuwe toekomstgerichte besturingssysteem. Met een bedieningskast die gemakkelijk te bedienen door de chauffeurs met de bekende draai-/klikknoppen. Waarbij communicatiefuncties als Bluetooth, GPRS, GPS en bi-directionele communicatie al standaard voorbereid zijn in de bediening. Als enige binnen de wereld van de gladheidsbestrijding hebben deze bedieningskasten een zogenoemde “automotive toelating”. Hiermee wordt aangetoond dat deze afstandsbediening voldoet aan hoge veiligheidseisen en dat andere voertuig-(signalen) niet beïnvloed worden

De nieuwe generatie strooimachines is sterker, breder en robuuster. Hierdoor is het op- en afzetten nog gemakkelijker en veiliger. Daarnaast zijn de natzouttanks nog groter en volledig verzonken in het casco, zodat er minder kans is op beschadigingen.

Dankzij de moderne vormgeving met gladde oppervlakten en afgeronde hoeken kunnen de strooimachines snel en gemakkelijk gereinigd worden.

 

EvolutionLine Besturing

De gloednieuwe EvolutionLine besturingssystemen van Aebi Schmidt zijn innovatief en toekomstgericht. Het besturingsconcept hiervan kent een moderne, modulaire structuur, dat eenvoudig aangepast of uitgebreid kunnen worden aan de ontwikkelingen in de markt en uw operationele eisen.

De professionele besturingssystemen combineren gebruiksgemak met zuinige en effectieve gladheidbestrijding. Centraal hierin staat een gesloten 3-wegs regelkring voorzien van uiterst nauwkeurige sensoren dat een uiterst precieze dosering en verdeling van het strooimateriaal verzorgt. Deze wordt op haar beurt aangestuurd door de intelligente bedieningskast waarmee de chauffeur de machine bedient.

De handzame en overzichtelijke bedieningskasten zijn ergonomisch vormgegeven en hebben een groot LCD display, ergonomische draai-klikknoppen en verlichte “soft keys” met programmeerbare functies.

In de bedieningskast zijn communicatiefuncties als Bluetooth, GPRS en GPS al voorbereid aanwezig. Hierdoor kunnen strooimanagementfuncties, zoals een GPRS modem voor online dataoverdracht en GPS voor locatiebepaling, gemakkelijk aangesloten worden.

De besturing van de Nido Stratos 3 is tevens voorbereid op bi-directionele communicatie. Dit betekent waar tot nu toe alleen informatie via eenrichtingsverkeer uit de besturing werd gehaald het nu ook mogelijk is informatie naar de strooimachine te sturen. Hierdoor is het mogelijk aanpassingen door te sturen zoals bijvoorbeeld een hogere of lagere dosering of zelfs een andere strooiroute.

 

Perfect strooiresultaat

Premium meng- en verdeelsysteem
Het Premium meng- en verdeelsysteem voor grote strooimachines zorgt voor een perfect strooipatroon ook bij rijsnelheden tot wel 80 km/uur. Zowel bij natzout- als bij droogzoutstrooien. Het strooimiddel wordt nauwkeurig en gelijkmatig verdeeld over de volle breedte van de weg. Door deze goede dwarsverdeling ligt er zowel in het midden als aan de zijkanten van het strooipatroon evenveel zout. Er hoeft dus niet meer zout worden gestrooid dan noodzakelijk is.  Dit levert u een financiële én milieuvriendelijke besparing op.

Minder verwaaiing strooimiddel
Kenmerkend voor het Premium meng- en verdeelsysteem is het korte, brede strooipatroon. Het strooimiddel valt vlak achter de strooimachine op het wegdek. Omdat het strooimiddel veel korter onderweg is dan bij een lang, smal strooipatroon hebben turbulentie en rijwind veel minder invloed. Het resultaat is minder verwaaiing van het strooimiddel. 

Optimale menging
Het Premium verdeelsysteem zorgt voor een optimale menging van het strooimiddel en de natzoutcomponent in 5 fases:

 1. Zout en vochttoevoer
 2. Eerste vermenging
 3. Axiale menging op de conus
 4. Radiale vermenging in de ruimte tussen de conus en de strooiplaat
 5. Straalvormige gemengde uitworp

Hierna verlaat het homogene strooimengsel als een straal de strooiplaat.
Deze straal draait nog om zijn as en is hierdoor goed tegen rijwindinvloeden beschermd.

Aanrijbeveiliging
Een slimme optie is de aanrijbeveiliging van de strooiplaatophanging. Wordt er bij het achteruitrijden een obstakel geraakt, dan kan de gehele stortgoot naar achteren bewegen. Dit voorkomt ernstige schade aan uw strooimachine. 

 

Flexibel en toekomstgericht

De Nido Stratos 3 strooimachine kenmerkt zich door een functioneel design. Hierdoor is het mogelijk een strooimachine samen te stellen die het best bij uw inzetsituatie past. Afhankelijk van uw areaal, beschikbare voertuigen en werkwijze kan een machine samengesteld worden. Hierbij wordt een combinatie gemaakt van trechterinhoud, natzoutinhoud, afzetsysteem, verdeelsysteem, aandrijving etc.. De strooimachine wordt hiermee als het ware opgebouwd uit modules. Omdat inzichten, areaal, voertuigen en werkwijzen in de toekomst ook weer kunnen wijzigen, is het mogelijk om de betreffende module weer aan te passen of uit te breiden.

Trechter-/natzoutinhoud
Keuze uit 4 tot 14 m3 trechterinhoud met bijbehorende natzout-capaciteit op basis van natzoutverhouding FS 30. Aansluitend op  de tendens om met meer vloeistof te werken (FS 50, 70) is het mogelijk om additionele natzouttanks toe te passen. Ook 100% natzout-sproeien behoort tot de mogelijkheden.

Afzetsysteem
Er is een keuze uit afzetsystemen van het bekende roll on-roll off opzetsysteem voor vrachtwagens met kippende laadbak, afzetslede en afzetpoten. Ook vaste opbouw is een steeds meer voorkomende oplossing.

Verdeelsysteem
Afhankelijk van benodigde strooibreedte, strooimethodiek en het beschikbare voertuig kan er gekozen worden uit meerdere strooiplaat-uitvoeringen. Naast het veel gekozen Premium verdeelsysteem met een strooibereik van 2-10 m. zijn er ook grotere strooibreedtes en speciale uitvoeringen mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn het Premium verdeelsysteem met mengkamer, vloeistof sproeien via de strooiplaat of een aanvullende sproeibalk voor 100% sproeifunctionaliteit.  

Aandrijving
Voor de aandrijving van de strooimachines is het Rotopower aandrijfsysteem de bekendste oplossing. Deze werkt met een hydropomp die d.m.v. een snelkoppeling op het wiel van het voertuig wordt bevestigd. Bedrijfszeker en geschikt voor vaste en stuurbare achteras. Een brandstofmotor of voertuighydrauliek, waarbij wij de opbouw voor u kunnen verzorgen, zijn ook mogelijk.

Besturing
De geavanceerde Evolution Professional en Evolution Smart besturingen bieden optimale controle op de strooiactie én een betrouwbare basis voor strooimanagement. Het moderne besturingsconcept is voorbereid op Smart Winter Care en kan “meegroeien” met de snelle ontwikkelingen op de digitale markt. Dankzij slimme communicatie slots, geïntegreerd in de bedieningskast, kunnen uitbreidingen als 4G datacommunicatie, GPS, Bluetooth, gemakkelijk aangesloten worden.

 

Duurzame conservering

Voorkomen van corrosie
Ook bij de nieuwste Stratos strooimachine wordt er weer veel aandacht besteed aan de conservering. De machine is gemaakt voor een lange levensduur in moeilijke omstandigheden. Dit begint al bij het design van de machine:
- doorlopende lasnaden
- afgeronde hoeken
- geen dode hoeken of spleten
Hierdoor is de strooimachine na de strooiactie gemakkelijk te reinigen en blijft er geen water en zoutrestant in spleten en kieren staan. Daar waar mogelijk zijn delen uitgevoerd in roestvast staal of hoogwaardige kunststof.

Poeder coating
Op de metalen delen van de Stratos wordt een poeder coating finish toegepast, de meest moderne methodiek van conservering. Poeder coating garandeert een langere bescherming door het aanbrengen van een consistente verflaag op het casco. Dit is met name van belang op de randen en hoeken van het materiaal. Door de gladdere afwerking van het oppervlak hebben zoutresten en vuil minder kans om zich aan de trechter te hechten. Daarnaast biedt de coating een hogere weerstand tegen mechanische beschadiging, krassen e.d.

Roestvast staal
De Stratos is ook leverbaar met een trechter compleet van roestvast staal.

ES Besturing strooimachine

 • 1_Nido_Stratos_3_strooimachine
 • Evolution Line
 • Mengkamer_principe_strooiplaat
 • mengkamer_strooiplaat_strooier
 • Nido_Stratos_3_containerslede
 • Nido_Stratos_strooimachine_containerslede_detail
 • Nido_Stratos_strooimachine_containerafzetslede_01
 • X_MAN_Stratos_III_Containerafzet_03
 • Nido_Stratos_strooimachine_containerafzet_03