Serviceorganisatie

Winters in Nederland zijn onvoorspelbaar, maar het wegennet dient te allen tijde voor weggebruikers ter beschikking te staan. Juist daarom heeft Aebi Schmidt Nederland een uitgebreide en zeer professionele serviceorganisatie. Want veilige wegen door maximale functionele inzetbaarheid van het geleverde wintermaterieel is het doel.

In ons dichtbevolkte land is een schone leef- en werkomgeving essentieel. Het zorgt voor een betere leefbaarheid en leidt tot meer veiligheid. Aebi Schmidt Nederland ondersteunt organisaties die actief hun verantwoordelijkheid nemen in de reiniging van de openbare ruimte.

Goede en veilige gladheidbestrijding en straatreiniging kunnen dus niet zonder een betrouwbare servicedienst. Opdrachtgevers hebben door de jaren heen op Aebi Schmidt Nederland (voorheen Nido) kunnen vertrouwen als een competente partner. Een partner die zorgt voor een optimale inzetbaarheid van het materieel en door een pragmatische aanpak organisaties “ontzorgt”.

De serviceorganisatie van Aebi Schmidt Nederland beschikt over grote werkplaatsen in Holten en Alphen a/d Rijn. Daarnaast wordt met 24 volledig ingerichte, mobiele werkplaatsen lokaal service verleend. Alle monteurs zijn uitstekend opgeleid en gespecialiseerd in het onderhouden en repareren van materieel voor de gladheidbestrijding en de straatreiniging. Opdrachtgevers kunnen rekenen op een vast aanspreekpunt in de vorm van een servicemanager die een centrale rol vervuld in de volledige servicedienstverlening binnen een van de 4 regio’s.